Μέλος του ομίλου: Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου

kedifap-logo

ΜΕΝΟΥ

1994

1994

ΙΔΡΥΣΗ της Εταιρείας κάτω από τις αρχές του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ από 30 φαρμακοποιούς της Επαρχίας Πάφου, στην Κύπρο. Τα πολλά προβλήματα στον Εφοδιασμό των φαρμακείων (Logistics) λόγω της απόστασης της Επαρχίας από τις μεγαλύτερες πόλεις και τα Κέντρα Διανομής των Προμηθευτών, και η ανάγκη για απλοποίηση της τροφοδοσίας από μία αξιόπιστη πηγή σωστά και γρήγορα αποτέλεσε το κύριο λόγο της δημιουργίας του Συνεταιρισμού ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ (Κέντρο Διανομής Φαρμάκων Πάφου).

2004

2004

ΕΠΕΚΤΑΣΗ στην ΛΕΜΕΣΟ μέσω της ένωσης με τον Τοπικό Συνεταιρισμό ΕΛΙΞΙΡΙΟ και τα Μέλη του αφού και εκεί οι ανάγκες καλύτερου εφοδιασμού των φαρμακείων ήταν κοινές.

2007

2007

ΕΠΕΚΤΑΣΗ στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ όπου πολλά ανεξάρτητα φαρμακεία της Επαρχίας αποφάσισαν να γίνουν Μέλη και ενταχθούν στην ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ

2009

2009

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ της Εταιρείας με την ταυτόχρονη δημιουργία της μητρικής εταιρείας ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Φ.Κ.) ΛΤΔ

2010

2010

Απόφαση για ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΧΡΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της Εταιρείας.

2012

2012

Η ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ πλέον εξυπηρετεί > 150 φαρμακεία (Μέλη και Συνεργάτες)

7/2013

7/2013

ΕΠΕΚΤΑΣΗ στις επαρχίες ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όπου ένας ικανός αριθμός ανεξάρτητων φαρμακείων αυτών των Επαρχιών αποφάσισαν να επιλέξουν την ΚΕΔΙΦΑΠ σαν στρατηγικό τους συνεργάτη στην Αλυσίδα Εφοδιασμού τους.

9/2013

9/2013

Επιτυχής ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στα  Νέα Ιδιόκτητα Κεντρικά Γραφεία και Κέντρο Διανομής της Εταιρείας στην βιομηχανική περιοχή Ανατολικού Πάφου.

6/2014

6/2014

ΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20ΧΡΟΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

3/2015

3/2015

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Co-Pharm Ltd (Θυγατρικής των Ενωμένων Φαρμακείων Κύπρου Λτδ) με κύριο αντικείμενο την Παγκύπρια Αντιπροσώπευση/Εισαγωγή/Διανομή Παραφαρμακευτικών ή και συναφών Προϊόντων

2017

2017

Ενεργοποίηση της εισαγωγικής εταιρείας του ομίλου CPL CO-PHARM με δικές της εισαγωγές.

2018

2018

Η ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ πλέον εξυπηρετεί > 250 φαρμακεία (Μέλη και Συνεργάτες) ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ.