Μέλος του ομίλου: Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου

kedifap-logo

ΜΕΝΟΥ

Προνόμια & Αρχές Συνεργασίας

Προνόμια συνεργασίας  με την ΚΕΔΙΦΑΠ

 1. Κεντρικοποιημένη παράδοση σε ένα σημείο, μειωμένα κόστη Logistics και κεντρικός έλεγχος των αποθεμάτων σας (ακόμα και σε περίπτωση επιστροφών η ανακλήσεων).
 2. Τα προϊόντα σας αποθηκεύονται και διακινούνται πληρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές από ένα από τα πλέον σύγχρονα Κέντρα Διανομής Φαρμάκων και Παραφαρμάκων Παγκύπρια (δείτε περισσότερες πληροφορίες σε άλλη ενότητα στην Ιστοσελίδα μας).
 3. Η ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ λειτούργει κάτω από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2015.
 4. Καθημερινή διανομή σε τουλάχιστον 235 σημεία, Παγκύπρια, 2 φορές την ημέρα, 6 ήμερες την βδομάδα από την ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ.
 5. Πληρωμές από μόνο ένα σημείο (ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ) , καλύτερος χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, ευκολότερη παρακολούθηση από το λογιστήριο σας.
 6. Η Εμπορική Πολιτική της ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ ταιριάζει συνήθως με τις δικές σας ανάγκες αφού έχει έντονο το στοιχειό των προσφορών προς τα φαρμακεία.
 7. Δυνατότητα έξτρα προώθησης των προϊόντων σας μέσω έντυπου υλικού ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλα τα μελή/συνεργάτες μας.
 8. Δυνατότητα ετήσιας  στοχοποίησης  αγορών μεταξύ των δύο εταιρειών με επιπρόσθετο αμοιβαίο όφελος.
 9. Πρόσβαση σε ειδικό real time εργαλείο στο Ιnternet με δυνατότητα έκδοσης πολλών στατιστικών αναφορών, παρακολούθησης των αποθεμάτων, τοποθέτησης παραγγελιών για λογαριασμό των φαρμακείων κ.α.

Αρχές Συνεργασίας

 1. Τα συνεργαζόμενα μέρη αποτελούν ανεξάρτητες οικονομικές  οντότητες  που σέβονται η μια το δικαίωμα της άλλης να καταρτίζει  δίκη  της στρατηγική  και πολιτική διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να αποφασίζει  ανεξάρτητα.
 2. Στις μεταξύ τους συναλλαγές τα συνεργαζόμενα  θα πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, καλή  πίστη και επαγγελματική  ευσυνειδησία.
 3. Οι συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να είναι γραπτές, αμοιβαία αποδεκτές και κατάλληλες. Θα πρέπει  να είναι σαφείς και διαφανείς  και να καλύπτουν  περισσότερα συναφή και προβλέψιμα στοιχειά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των διαδικασιών  που αφορούν τη λύση τους.
 4. Δεν πρέπει να πραγματοποιείται μονομερής μεταβολή των συμφωνιών συνεργασίας, εκτός εάν αυτή η δυνατότητα , καθώς και οι περιστάσεις και οι σχετικοί όροι έχουν συμφωνηθεί  εκ των προτέρων. Οι συμφωνίες  συνεργασίας  θα πρέπει να περιγράφουν την διαδικασία βάσει  της οποίας το κάθε μέρος θα συζήτα με το άλλο τυχόν μεταβολές που είναι αναγκαίες  για την εφαρμογή της συμφωνίας η οφείλονται σε απρόβλεπτες συνθήκες.
 5. Οι συμφωνίες συνεργασίας πρέπει να τηρούνται.
 6. Οι εσωτερικές διαδικασίες των συνεργαζομένων μερών πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση  της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, την τήρηση κανόνων δεοντολογίας και ηθικής σε κάθε συναλλαγή.

Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που εσείς, ως ένα από τους συνεργάτες μας, αισθανθείτε ότι βλάπτεστε από οποιαδήποτε παραβίαση σε μία από τις παραπάνω Αρχές, παρακαλούμε να αποστείλετε την καταγγελία σας: ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ, Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, ΤΚ:8501, Πάφος – Κύπρος, Τ.Θ:62410, Τ. Τ:8064 ή με email: info@kedifap.com.Μπορείτε να αναφέρετε λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής που πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί. Το παράπονο σας θα διευρυνθεί και θα επανέλθουμε σε εσάς το συντομότερο δυνατόν προσπαθώντας να λύσουμε το θέμα.

 

Διαδικασία Έναρξης Συνεργασίας

Σε περίπτωση που εμπορευόσαστε προϊόντα στο κανάλι διανομής των Φαρμακείων και επιθυμείτε συνεργασία με την εταιρεία μας καλέστε το Τμήμα Αγορών μας.

Θα μπορέσετε να κλείσετε ένα ραντεβού γνωριμίας μαζί μας όπου μπορείτε να προσκομίσετε οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία για τα προϊόντα σας ( Leaflets, δείγματα, τιμοκατάλογο, υφιστάμενο πελατολόγιο, συστάσεις κτλ). Απαραίτητο είναι να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα στο μέγιστο δυνατό ( όπου δεν έχετε την πληροφορία αφήστε το πεδίο κενό). Τέλος, επισυναπτόμενη θα βρείτε και την φόρμα/αίτηση ανοίγματος νέων κωδικών η οποία πρέπει και αυτή να συμπληρώνεται ανάλογα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο νέου προϊόντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο επιλογής προμηθευτή.

Το τμήμα αγορών θα αξιολογήσει την πρόταση σας και αναλόγως θα ενημερωθείτε.

Εφόσον επιθυμείτε να δείτε τον κώδικα δεοντολογίας που εφαρμόζουμε στις εμπορικές μας συναλλαγές με προμηθευτές παρακαλούμε ακολουθήστε το

http://www.kedifap.com/index.php/company/services/purch-department