Μέλος του ομίλου: Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου

kedifap-logo

ΜΕΝΟΥ

Το όραμά μας


Θέλουμε να παραμείνουμε η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη για το επίπεδο υπηρεσιών της, φαρμακαποθήκη στην χώρα, αξιοποιώντας την εμπειρία του ανθρωπινού δυναμικού μας, την τεχνολογία, την καθημερινή στενή συνεργασία με τα μέλη/συνεργάτες μας και τους προμηθευτές μας ώστε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι σε όλη την Εφοδιαστική Αλυσίδα του Κυπριακού Φαρμακείου!

 

Η αποστολή μας

 • Συνεχής Βελτίωση και Απλοποίηση του καθημερινού εφοδιασμού και της εξυπηρέτησης των μελών/συνεργατών μας (το σωστό προϊόν , στον σωστό χρόνο , στο σωστό μέρος, με σεβασμό στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ζούμε)

 • Συνεχής Συνεργασία με τους προμηθευτές μας πάνω στις αρχές του αμοιβαίου οφέλους ώστε να υπάρχει μετρήσιμη και θετική εμπειρία για τα μέλη/συνεργάτες μας κατά την διαδικασία τροφοδοσίας του φαρμακείου τους μέσω της εταιρείας μας.

 • Διατήρηση μεταξύ του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας ενός επιχειρηματικού πνεύματος σε κάθε δραστηριότητα τους, ίσων ευκαιριών, παρακίνησης, εκπαίδευσης, προσωπικής εξέλιξης, και επιβράβευσης της απόδοσης, το οποίο τελικά θα δίνει πρόσθετη αξία στα μέλη/συνεργάτες μας και θα διατηρεί την εταιρεία με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υγιή 

 

Η Φιλοσοφία μας και οι Επιχειρηματικές μας Αρχές & Αξίες

 • Να λειτουργούμε ως επέκταση των δραστηριοτήτων των μελών/συνεργατών μας. Να γνωρίζουμε τον αντικείμενο των εργασιών τους. Να προβλέπουμε τις απαιτήσεις τους. Να ικανοποιούμε άμεσα τις ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους. Να διατηρούμε τις εσωτερικές διαδικασίες μας απλές και κατανοητές από όλους τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία μας με κύριο γνώμονα την επίτευξη υψηλού επίπεδου εξυπηρέτησης.

 • Να βελτιωνόμαστε και να εκσυγχρονιζόμαστε συνεχώς: να ορίζουμε, να μετράμε και να επιτυγχάνουμε τους στόχους απόδοσης μας, στις λειτουργίες μας, στις υπηρεσίες που παρέχουμε, στις μεθόδους και στην τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και μετά  να αναρωτιόμαστε  «πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι;». Να είμαστε καινοτόμοι, ευέλικτοι και να προσαρμοζόμαστε εύκολα στις αλλαγές της αγοράς. Να μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο.

 • Να συνεργαζόμαστε σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Να εκμεταλλευόμαστε τους ομαδικούς πόρους για να πετύχουμε καλύτερες λύσεις και αποδόσεις για τα μέλη/συνεργάτες μας σε σχέση με τους ατομικούς πόρους. Να μένουμε στο ‘εμείς’ και όχι στο ‘εγώ’.

 • Να κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Η αξιοπιστία είναι απαραίτητη για την διατήρηση της εμπιστοσύνης των  μελών/συνεργατών μας. Να κάνουμε αυτό που υποσχόμαστε.

 • Να είμαστε υπεύθυνοι και ακέραιοι. Να τηρούμε την νομιμότητα. Μην περιμένουμε από κάποιον άλλον να αναλάβει την ευθύνη. Να κάνουμε εμείς ότι είναι σωστό για τα μέλη/συνεργάτες μας.

 • Να ελέγχουμε τα κόστη λειτουργίας. Να εργαζόμαστε αποδοτικά και να ξοδεύουμε τους οικονομικούς πόρους της εταιρίας σαν να ήταν δικοί μας.

 • Να σεβόμαστε τους άλλους. Να συμπεριφερόμαστε στα μέλη/συνεργάτες μας, στους προμηθευτές μας και στους συναδέλφους όπως θα θέλαμε εκείνοι να συμπεριφέρονται σε μας.

 • Να σεβόμαστε το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του. Να δίνουμε έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική μας Ευθύνη ενεργώντας ανάλογα.

 • Να μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό μας για την εταιρία μας και την επίτευξη των στόχων της. Τα μέλη/συνεργάτες μας, οι προμηθευτές μας  και οι συνάδελφοι μας θέλουν να συναναστρέφονται με άτομα που απολαμβάνουν αυτό που κάνουν.