Μέλος του ομίλου: Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου

kedifap-logo

ΜΕΝΟΥ

Η εταιρεία μας στηρίζει τα θύματα της πυρκαγιάς στην Ελλάδα μέσο του Παγκύπριου Φαρμακευτικού συλλόγου στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε 2018, αποστέλλοντας φαρμακευτικό υλικό βάσει των αναγκών όπως καθορίστηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων της Ελλάδας (ΕΟΦ).