Μέσω της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας μας, μπορείτε πλέον να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα που κυκλοφορούν, για τυχόν νέες ανακοινώσεις ή αποφάσεις της εταιρείας καθώς και για διάφορες εκδηλώσεις.

Πιστεύουμε, πως έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό εργαλείο για καλύτερη οργάνωση και συνεννόηση με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην λειτουργία της εταιρείας.